Crogen

CONTACTEER

ONS

Klantvriendelijk zijn is een must.

U hebt begrip voor de behoeften en wensen van uw klanten en probeert daarop in te spelen. Dat is uw sterkte.

Maar klanten hebben niet altijd zoveel begrip
Sommige klanten wachten lang met het betalen van facturen ; dat kost tijd, geld en geduld.

 

Vertrouw op een specialist en bespaar ergernis, maar vooral veel kosten en nutteloos werk. Crogen nv heeft de ervaring en de knowhow. Een voorstel tot afkoop van uw onbetaalde of openstaande facturen is mogelijk.

 

Interesse in een samenwerking ? 

Voorafgaand een eventuele gerechtelijke procedure.

1

Aanleggen van een dossier.

2

Eventuele adresopzoeking.

3

Solvabiliteitsonderzoek

4

Contactname met uw debiteur.

5

Negotiatie omtrent een minnelijke regeling.

6

Aanmaning verstuurd door een gerechtsdeurwaarder.

Werkwijze

Simpel en direct: u bezorgt ons de gegevens (het strikte minimum, geen overbodige administratie of rompslomp) en wij doen wat nodig is.
Elke opdracht, dus elke factuur of samenvoeging van meerdere facturen uitgeschreven op eenzelfde debiteur, krijgt een afzonderlijke behandeling. Crogen kent geen, noch wenst een geautomatiseerd verwerkingssysteem.
Wij evalueren het risico en starten onmiddellijk een solvabiliteitsonderzoek. Terzelfdertijd contacteren wij uw debiteur en trachten wij in eerste instantie een minnelijke oplossing te bekomen. Van het resultaat brengen we u op de hoogte, klaar en duidelijk.
Crogen nv houdt bovendien rekening met uw klantenrelaties en uw imago: ons optreden is altijd zakelijk en neutraal. Kortom, wij strijken de plooien voor u glad.

Prijs & Resultaat

Zo het minnelijk incasseren geen resultaat levert, zal Crogen nv een voorstel formuleren om een gerechtelijke procedure op te starten. Crogen nv kan de kosten en het risico van een dergelijke procedure op zich nemen.
Bij vastgestelde insolvabiliteit wordt een fiscaal attest afgeleverd, wat ondermeer toelaat de uitgestane BTW te recupereren.
Wanneer tijdens het minnelijk incasso betaald wordt in handen van de gerechtsdeurwaarder, verrekent deze vooraf zijn kosten.
Bij betaling in handen van de opdrachtgever, is en blijft deze de kosten van het dossier, zowel als de resultaatsvergoeding verschuldigd.

Wat kost dit?

Openingskost

vanaf 18
 • 18 € voor bedragen onder 2.500 € (meerdere facturen tegen dezelfde debiteur samengevoegd)
 • 29 € voor bedragen tussen 2.500 € en 16.250€
 • boven 16.250 € : afzonderlijke offerte
 • buitenlandse vorderingen : 58 €

In de minnelijke fase

vanaf 3%
 • Tussen 3 en 10 % afhankelijk van de grootte van de vordering en de geleverde prestaties
 • Recuperatie van eventueel aan derden uitgestane kosten
 • Principe no cure - no pay

In de gerechtelijke fase

vanaf 5%
 • Mogelijkheid tot afkoop van de factuur
 • Gerechtelijke procedure door Crogen nv gefinancierd en in risico genomen
 • Eindcommissie wordt vooraf in gemeen overleg besproken en vastgelegd (afhankelijk van het uitvoeringsrisico). Dit is voor elke zaak verschillend, omdat het risico op non-succes steeds anders is.
 • Geen opstart van een gerechtelijke procedure zonder voorafgaand akkoord.
 • Gemiddeld ligt het resultaatspercentage tussen de 5 en de 15 %, ook naargelang de grootte van de vordering.