Crogen

CONTACTEER

ONS

Nieuwsbrief over incasso

Betalingstermijn van uw facturen

Nieuwsbrief 10

Geachte mevrouw, heer
 
Heeft u de betalinsgtermijn in uw verkoopsvoorwaarden of op uw facturen reeds aangepast? Sinds 1 februari 2022 ligt de wettelijke betalingstermijn vast op maximum 60 dagen. Dit ongeacht de grootte van uw onderneming of van de aard van uw activiteiten. Het is wel toegelaten om een kortere termijn te hanteren.
 
Verkoopt u aan bedrijven, dan heeft u bij het niet naleven van de betalingstermijn van 60 dagen het recht om aanmaningskosten, interestkosten en/of een schadebeding aan te rekenen. U mag dat ook indien u een kortere termijn handhaaft.
 
Wat mag u aanrekenen, zolang het duidelijk in uw algemene voorwoorden staat?
 
  1. Aanmaningskosten
  2. Een extra vergoeding voor de incassokosten
  3. Nalatigheidsintresten
  4. Een billijk schadebeding
Heeft u te maken met achterstallige facturen of wenst u advies over hoe u aan de slag kan met wanbetalers, Crogen staat voor u klaar met een professionele service.