Crogen

CONTACTEER

ONS

Nieuwsbrief over incasso

Meer dan 40 jaar ervaring in incasso

Nieuwsbrief 17

Geachte mevrouw, heer
 
Vroeg of laat wordt u geconfronteerd met het fenomeen van laat- of niet-betalers. Crogen heeft meer dan 40 jaar expertise in bemiddeling bij onbetaalde rekeningen.
 
Een klare en korte omschrijving van ons product vindt u op onze website.
 
Vertrouw op een specialist en bespaar u de ergernis, veel kosten en nutteloos werk!
 
Aarzel niet ons voor nadere informatie te contacteren en zeker wanneer uw volgende laattijdige betaler zich aankondigt.
 
Onze werkwijze
 
Simpel en direct: u bezorgt ons de gegevens (het strikte minimum, geen overbodige administratie of rompslomp) en wij doen wat nodig is.
 
Wij evalueren het risico en starten onmiddellijk een solvabiliteitsonderzoek. Terzelfdertijd contacteren wij uw debiteur en trachten wij in eerste instantie een minnelijke oplossing te bekomen. Van het resultaat brengen we u op de hoogte, klaar en duidelijk.
 
Crogen houdt rekening met uw klantenrelaties en uw imago: ons optreden is altijd zakelijk en neutraal. Kortom, wij strijken de plooien voor u glad.
 
Kost
 
Per opdracht rekenen wij 14,00 € aan. Voor invorderingen met een hoofdsom hoger dan 2.500 euro, bedraagt de instapkost 29,00 €. Buitenlandse vorderingen in Europa kosten 48,00 €. De resultaatscommissies variëren tussen 4 en 10%, naargelang het gepresteerde.